ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В VIII КЛАС

Уважаеми ученици и родители на седмокласници,подаването на документи за участие в приема на ученици за първи етап на класиране може да направите в ПГЕЕ"Апостол Арнаудов"-Русе  от 3.07 до 7.07 2020г/вкл./

Работно време на комисията:

3.07,6.07 и 7.07 2020г от 8.00 до 19.00 часа

4.07 и 5.07 .2020 г от 9.00 до 13.00 часа

Техникум по електротехника гр. Русе, днес ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" гр. Русе е с 50 годишна история, успехи и традиции в професионалното образование.

Ученици от гимназията участват в олимпиади, конкурси, рецитали, спортни турнири и се класират на престижни места.

Карта на Русе